Iqtisodiy  taxlil iqtisodiy- ijtimoiy munosabatlarning ozaro bogliqlini organuvchi fan.

Kursning maqsadi – talabalarga zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakat iqtisodiyotining tahlili hamda prognozi uchun talab qilinadigan nazariy va amaliy masalalar to’g’risida bilimlar berish hisoblanadi.
Ushbu kursda «Tadbirkоrlik asoslari» faniga tеgishli bo`lgan barcha mavzular bo`yicha talabalarga Davlat ta’lim standartlari asоsida yеtkazilishi shart bo`lgan minimum bilimlar va ko`nikmalar to`la qamrab оlingan.