Ushbu kurs Mehnat ta'limi ta'lim yo`nalishi talabalariga mo`ljallangan bolib Dehqonchilik asoslari, chorvachilik, parrandachilik asoslari boyich ma'lumotlar keltirilgan.

1-2  kurs Mehnat ta'limi yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan

Materialshunoslik fani 1-kurs mexnat ta'limi yonalishi talabalari uchun mo'ljallangan

Xalq hunarmandchiligi 2-kurs mehnat ta'limi