1-kurs Mehnat ta'limi yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan

Materialshunoslik fani 1-kurs mexnat ta'limi yonalishi talabalari uchun mo'ljallangan

Xalq hunarmandchiligi 2-kurs mehnat ta'limi