Leksikologiya fani 3-kurs Fransuz tili ta'lim yona;lishi talabalari uchun